top of page
119513523_2922222331214921_8597918845001825320_n.jpg

WAT MEER OVER ONS

TWS, een amateurgezelschap met een rijke geschiedenis!

Als stichtingsdatum van TWS wordt, in de nog beschikbare archieven, het jaar 1889 vermeld.  Er werd niettemin al veel eerder theater gebracht in Kluisbergen : in Zulzeke werd reeds een tragedie opgevoerd in 1653, en in Ruien was er in 1733 al een rederijkerskamer actief.


Eind 19 eeuw kwam er dus een toneelvereniging bij, Tegen Wind en Stroom.  


Op 19 december 1909 speelde de vereniging tijdens een “Luisterrijk Liefdadigheidsfeest” in de zaal van Den Katholieken Bond een drama “Burgemeester en Bedelaar”. Opmerkelijk was toen om na een drama steeds een blijspel te brengen, nl. “Het Laatste Oordeel”.


Toneelopvoeringen werden toen heel vaak voorafgegaan door een openingsstuk met orkest.  De gebruikelijke toegangsgelden waren 2 frank voor de voorbehouden plaatsen, 1 frank voor de eerste rang en 50 cent voor de tweede rang.


Tijdens WO I valt de meeste activiteit stil, maar na 1918 wordt voornamelijk mannentoneel gebracht in de parochiezaal.Gemengd toneel vanaf 1922 stuit op flink wat tegenstand van het bisdom. Deze periode luidt de hoogbloei in van de operettes en zangspelen. Het stuk “Hooger Op” werd liefst 21 keer gespeeld, ook ten bate van “Winterhulp” tijdens WO II, en dit op 5 verschillende locaties.


Na de oorlog speelde de vereniging in de zaal ‘Rerum Novarum’, de latere Stijn Streuvelszaal.

Tot 1956 werden meestal operettes gespeeld zoals “Op de Purperen Heide”, “ De Straatkoningin”, “De Hammelpluk”, “ Het Meisje van Damme”.


Met de uitgebreide figuratie van zangers en dansers stonden er vaak 30 à 40 mensen op de scène.


Het veelbesproken drama “Katlijne” was de overstap naar het gesproken theater.


Nadien werd gestreefd om minstens 1 stuk per jaar met een beroepsregisseur te werken. José De Donder en Noel Voet werden huisregisseur voor de overige producties, maar ook amateurregisseurs werkten mee.


Naar aanleiding van het eeuwfeest speelde de vereniging het alom gekende “Het Gezin van Paemel” van Cyriel Buysse.


Vanaf 1977 tot 2005 was Noël Voet voorzitter van de groep.


In 2005 wordt Johan Struys de nieuwe voorzitter, en in die periode werd Werther Van Der Sarren aangetrokken als regisseur. Ze vielen onmiddellijk met de deur in huis met het stuk “Sassafras”.


Werther Van Der Sarren schakelde gaandeweg niet alleen zijn familie in bij de vereniging, hij zorgde ook voor een grote diversificatie in de keuze van de stukken : “Er valt een traan op de tompoes” van A.M.G. Schmidt (met o.a. een draaiend podium ) “De Koning Sterft” van Ionescu, “Het Huwelijk van Fientje Beulemans (met intrede van live muziek), “De klucht van de brave moordenaar (een halve musical ), “De eetkamer “ , “Het Dorp der Mirakelen” : allemaal stukken die toch min of meer buiten het meer traditionele amateurcircuit vallen.


De laatste jaren haalde de vereniging ook heel wat prijzen in de wedstrijd “De Gulden Spot”, een organisatie van Opendoek Oost-Vlaanderen, het overkoepelend orgaan van het Vlaams amateurtoneel :


- De Gulden Spot voor de beste vrouwelijke bijrol in “Er valt een traan op de tompoes”.

- 6 nominaties voor de productie “De Held uit het Westen”.

- De Gulden Spot voor het totaalconcept voor “De Held uit het Westen” voor de integratie van het publiek in een Ierse pub, en het gebruik van live uitgevoerde muziek en zang.


In het kader van het klasseringstoernooi 2014-2015 heeft de provinciale jury beslist om TWS met 'Geruchten' van Neil Simon in eerste categorie onder te brengen.


Sedert 2014 speelt TWS ook niet meer in haar vertrouwde thuisbasis, zaal Stijn Streuvels, maar in de vernieuwde zaal voor podiumkunsten te Kluisbergen. 


In 2015 wordt Johan Devenyns voorzitter van de vereniging. 


In datzelfde jaar viert TWS ook zijn 125-jarig bestaan.

Bekijk onze aankomende uitvoeringen en koop vandaag nog je tickets!

Over TWS: Over ons
bottom of page